Silvertjära - original

Inspiration, tjärlek & känsla

Äkta tjärlek - Naturligt fet

Varför olika oljor?

Olika förutsättningar mår bäst av anpassad ”medicin” En fasadbräda i gran/fur av normalkvalité suger 6 ggr mer än ex. kärnvirke. Det innebär att du kan få in en hel del olja i detta sugande ”Kalle Ankaträ” och på så sätt mätta träet. Gör det bästa av situationen om du har vanligt trä - hydrofobiera träet. Mängden olja du får in har stor betydelse för livslängden. Fukten är träts värsta fiende och den får svårare fäste. Oljan skall IN i trät inte ligga kvar på ytan. Kvarvarande olja torkas bort annars får färgen sämre fäste vid målningen. En billig olja med mycket lacknafta är att lura sig själv. En felaktig olja med 70% lacknafta är billig att tillverka men gör ringa nytta.

Endast vissa oljor kan tränga in på djupet. Bäst resultat vad gäller mängd inträngande olja får vi genom att blanda noga utvalda oljor med olika egenskaper. Gemensamt är att dom skall ha extremt små molekyler och verka i samband. Balsamterpentin skall användas då terpenerna går i reaktion med linolja och binder/låser oljan inne i trät.

Fasadbräda gran/fur av normalkvalité

Använd Diper Ändträolja som grundolja & till allt ändträ utomhus

Specifik fördel: du får in mer olja i virket

Innehåller: Specialbehandlad rå linolja, kinesisk tungnötsolja och balsamterpentin
Torrhalt: 55%

Utemöbler

Använd Möbelolja Raincoat One

Specifik fördel: Ger en starkare och segare yta

Innehåller: Specialbehandlad rå linolja, kinesisk tungnötsolja, kokt linoja, fintjära, naturharts och balsamterpentin.
Torrhalt: 75%

Altaner,staket,plank

Använd feta tjäroljor

Specifik fördel: dalbränd tjära som bromsar uppkomsten av gråträ

Innehåller: Rå linolja, dalbränd tjära, balsamterpentin och naturpigment.
Torrhalt: 75%

Olika oljor har olika egenskaper
Olika oljor har olika egenskaper


Silvertjära säljs av www.dalfrid.se utformning: ibyrån