Silvertjära - original

Inspiration, tjärlek & känsla

Äkta tjärlek - Naturligt fet

Behandling av tryckimpregnerad trall

Vänta alltid med behandling tills värsta ”grönsticket” försvunnit från ytan. Minst 2-månader helst ett år. Den tråkiga tryckta ytan kan bli kanonfin samtidigt som du bromsar uppkomsten av gråträ. Silvertjäran är mer täckande och kan därför användas även till mörka och riktigt besvärliga däck. Önskas någon av de övriga pigmenterade tjäroljorna kommer underliggande yta att vara helt avgörande för resultatet. Lasyren skall ju låta träådring och träkänslan finnas kvar.

Bilderna här bredvid visar dels hur det går att direkt stryka över Silvertjära på värsta gröntryckta virket (inget jag rekommenderar). Dels hur det kan se ut i normalfallet med Silvertjära Original. På nyare ganska ljusa tryckta däck kan alla färgvalen användas.

Tryckimpregnerat - Före och efter
Vänta gärna ett år innan du tjäroljar


Silvertjära säljs av www.dalfrid.se utformning: ibyrån