Silvertjära - original

Inspiration, tjärlek & känsla

Äkta tjärlek - Naturligt fet

Staket och plank

Tjäroljor är utmärkt för staket och plank. Då behöver du aldrig skrapa i framtiden. Grunda med Diper Ändträolja för bästa träskydd.

 • Tjärolja kan infärgas grön

  Tjärolja kan infärgas grön

 • Grundmålat med Ändträolja-76 + Aqualin Mineral täckfärg

  Grundmålat med Ändträolja-76 + Aqualin Mineral täckfärg

 • Silvertjärad kärnfura bör hålla i 60-80 år minst!

  Silvertjärad kärnfura bör hålla i 60-80 år minst!

 • Silvertjärat ribbstaket

  Silvertjärat ribbstaket

 • Tryckimpregnerat med Cedertjärolja

  Tryckimpregnerat med Cedertjärolja

 • Främre planket tjäroljat – bortre tryckimpregnetat

  Främre planket tjäroljat – bortre tryckimpregnerat

 • Tryckt virke Teaktjärolja

  Tryckt virke behandlat med Teaktjärolja & Honungstjärad fasad

 • Silvertjärat staket - aldrig mera skrapa

  Silvertjärat staket - aldrig mera skrapa


Silvertjära säljs av www.dalfrid.se utformning: ibyrån