Silvertjära - original

Inspiration, tjärlek & känsla

Äkta tjärlek - Naturligt fet

Spaljé/ribbor

Tjäroljor är utmärkt för spaljéer och ribbor. Då behöver du aldrig skrapa i framtiden. Grunda med Diper Ändträolja för bästa träskydd.

  • Cedertjärolja på ribbkonstruktion

    Cedertjärolja på ribbkonstruktion

  • Läcker spaljéutformning

    Läcker spaljéutformning

  • Silvertjärat ribbstaket

    Silvertjärat ribbstaket


Silvertjära säljs av www.dalfrid.se utformning: ibyrån