Silvertjära - original

Inspiration, tjärlek & känsla

Äkta tjärlek - Naturligt fet

Effektiv rengöring av trä utomhus

Allt trä skall vara rent och torrt (max 15% fukthalt) innan du behandlar virket. Sur nederbörd, salter, påväxt mm påverkar träet negativt . Högtryckstvättar och starkt alkaliska rengöringsmedel förstör träets känsliga hemicellulosa. Rengöring bör i första hand göras med rå brunsåpa/kristallsåpa. Effektivt och skonsamt mot miljön, miljömärkt med EU-blomman. Rå brunsåpa & kristallsåpa kommer av att såpan är koncentrerad och innehåller minimalt med vatten. Såpan (1/2-1 dl) blandas ut med 1 liter varmt vatten så att den löser upp sig helt. Därefter tillsätts ca 4 liter ljummet vatten. Till såpskurning inomhus används kallt vatten. Trä utomhus skuras med en halvhård borste.

I vissa fall kan det vara försvarbart med en liten 0.1-0.5 % andel kaustiksoda i såplösningen. Exempelvis på mkt besvärliga fasader.

Högtryckstvättar medför stor risk att förstöra den mjuka vårveden i träets ytskikt. Ytan slås sönder med för högt tryck och får ofta fiberresning. Fiberresningen medför att flisor/stickor lättare släpper från ytan.

Om du använder högtryckstvätt tänk på att snabbt gå över ytan, och ha alltid rörelse på munstycket, stå aldrig stilla på samma ställe. Efterslipa träytan genom att sätta ett brett slippaper (80/medium) på en slipdyna med skaft. Då kan du gå och efterslipa fiberresningen i brädornas riktning.

Mindre ytor upp till ca 30-40 kvm orkas normalt skuras manuellt. Till ytor över 100 kvm kan du i Göteborg hyra en mkt effektiv industriskurmaskin. Går rasande fort, blir riktigt rent och skonar trät. Kostar 500 kr + moms att hyra för en dag.

 

Effektiv rengöring av trä utomhus
Skurat med kristallsåpa och varmt vatten


Silvertjära säljs av www.dalfrid.se utformning: ibyrån