Silvertjära - original

Inspiration, tjärlek & känsla

Äkta tjärlek - Naturligt fet

Fasader

Tjärolja är lämpligt när det är enkelt att komma åt och du önskar en naturigt levande yta.

 • Fasad Wingårdhshus.

  Fasad Wingårdhshus.

 • Fasad Wingårdhshus.

  Fasad Wingårdhshus.

 • Fasad mot väster.

  Fasad mot väster.

 • Fasad mot söder.

  Fasad mot söder.

 • Vindskiva behandlad med Silvertjära.

  Vindskiva behandlad med Silvertjära.

 • Silvertjäran återger skiftningar i tonskalan beroende på underlaget.

  Silvertjäran återger skiftningar i tonskalan efter underlag.

 • Silvertjära på sågad granpanel. Grundoljas innan behandling.

 • Silvertjära på tryckt fasadvirke

  Silvertjära på tryckt fasadvirke (Fått stå 2 år innan behandling)

 • Silvertjära på tryckt fasadvirke (Fått stå 2 år innan behandling)

 • Carport - Silvertjära på tryckt virke

 • Teaktjärolja på lärkfasad

  Teaktjärolja på lärkfasad

 • Silvertjära på badhus i EK

  Silvertjära på badhus i EK

 • Honungstjära på lärkfasad

  Honungstjära på lärkfasad

 • Silvertjärat garage med lärkfasad

  Silvertjärat garage med lärkfasad

 • Behandlad med zinkmönja

  Behandlad med zinkmönja

 • Gammalt utedass behandlat med zinkmönja

  Gammalt utedass behandlat med zinkmönja

 • Här rekommenderas täckmålning

  Här rekommenderas täckmålning


Silvertjära säljs av www.dalfrid.se utformning: ibyrån