Silvertjära - original

Inspiration, tjärlek & känsla

Äkta tjärlek - Naturligt fet

BYTA TRALL ELLER NJUTA?

Ytbehandling av uteträ

De flesta väljer att täckmåla uteträ eller behandla med någon form av lasyr. Täckmålning skyddar trät till 100% mot UV-ljuset. Lasyrer skyddar men beroende på innehållet olika mycket. Lasyrer tilltalar många då träkänslan framhävs bättre. Tjäroljor är en lasyr.

Det finns massor skrivet om olika färgval. Vill du undvika att skrapa står valet mellan linoljefärg, lasyrer eller någon form av slamfärg.

Ny video!

Så här behandlar du utemöbler.

Fasad

FASAD

Till höga fasader i utsatt läge är täckmålning att föredra. Tjärolja är lämpligt när det är enkelt att komma åt och du önskar mycket träkänsla.

Möbler

MÖBLER

Vårdar du dina möbler rätt får dom lång hållbarhet. Använd riktig möbelolja och ta in dem tidigt på hösten.

Trädäck

TRÄDÄCK

Obehandlade trädäck får tidigare gråträ. Gråträ är träets "rost" och denna nedbrytning av ytskiktet släpper fler flisor.


Silvertjära säljs av www.dalfrid.se utformning: ibyrån